Kalite

EXTREME POWER TRANSFORMATÖR olarak vizyonumuz doğrultusunda; gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini karşılayan, güvenilir ürünleri geliştirmekte, üretmekte ve satış sonrası hizmet vermekteyiz.

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
  • İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, 
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, enerji sektöründe kalite açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Tedarikçilerimiz, performans arttırma amaçlı, uygunsuzluğun indirgenmesini sağlayan kalite yönetim sistemini oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.

Tedarikçiler, malzeme şartlarının karşılanması için gerekli koşullar da dahil olmak üzere, EXTREME POWER TRANSFORMATÖRE beklentilerine cevap verebilecek, ölçülebilir, kalite politikası ile uyumlu belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilebilecek, kalite hedeflerine sahip olmalıdır.

Tedarikçiler sürekli iyileştirmeyi sağlayan yönetim gözden geçirme sürecine de sahip olmalıdır. Bu gözden geçirmeler, tüm süreç performansını izlemeye yönelik faaliyet çıktılarını kapsamalıdır.

Tedarikçi, bütün faaliyetlerini, bu faaliyetlerinde ve sistemin bütünündeki değişkenliği en aza indirecek şekilde planlamalı, uygulamalı, kontrol etmeli ve  gerekli iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmelidir.

‘’KALİTE hiçbir zaman sona ermeyecek bir seyahattir.’’

WhatsApp Destek Hattı